Privacyverklaring

Privacyverklaring  AVG (Wet bescherming persoonsgegevens)

Persoonsgegevens die bij ons worden verwerkt:

VOF De Kromme Spaak kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VOF De Kromme Spaak en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VOF De Kromme Spaak verstrekt. Bij aankoop van een tweewieler wordt u expliciet om toestemming gevraagd. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. VOF De Kromme Spaak kan de volgende persoonsgegevens verwerken.:

  1. Uw voor- en achternaam en initialen
  2. Uw geboortedatum en plaats
  3. Uw adresgegevens
  4. Uw telefoonnummer
  5. Uw e-mailadres
  6. Uw bankgegevens

Waarom VOF De Kromme Spaak uw gegevens nodig heeft

VOF De Kromme Spaak verwerkt uw gegevens om telefonisch of per e-mail of post contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kan VOF De Kromme Spaak uw gegevens gebruiken in het kader van reparatie en of onderhoud van uw tweewieler zoals terugroepacties en vervolgbeurten dan wel in het kader van een met u gesloten overeenkomst betreffend het leveren van een dienst of product. Ook voor promotionele activiteiten van VOF De Kromme Spaak  kunnen uw gegevens worden gebruikt. Ook zijn sommige gegevens nodig in het kader van een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

VOF De Kromme Spaak bewaart uw gegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren.

Delen met anderen

VOF De Kromme Spaak verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens aanpassen; inzien of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien; te wijzigen of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage; correctie of verwijdering sturen naar: administratie@dekrommespaak.nl . VOF De Kromme Spaak  zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als VOF De Kromme Spaak niet aan bovengenoemd recht voldoet.

Beveiligen

VOF De Kromme Spaak neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik; verlies; onbevoegde toegang; ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van VOF De Kromme Spaak maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Verder worden uw gegevens opgeslagen in een goed beveiligde serveromgeving om te waarborgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met administratie@dekrommespaak.nl . Mocht u meer informatie willen betreffend de beveiliging van de door ons opgeslagen persoonsgegevens kunt u op bovengenoemd e-mail adres terecht.

Gebruik van de website

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.